Betingelser

1. Fragtomkostninger

1.1 Postpakke
Pakker sendes med Posten som forsikret og sporbar pakke. Pakker 50 kr ved levering til udleverinssted. Bestillinger sendes ikke til Grønland eller Færøerne.

1.2. Fragtfrit
Helt fragtfrit ved bestilling for mindst 500 kr hvis det skal leveres till udleveringssted. Obs fakturagebyr og/eller ekstratilbud ved kassen medregnes ikke ved beregning af fragtfri grænse.

2. Fragt & Leveringstid

2.1 Afsendelse
Bestillinger, der udføres inden kl. 16.00, sendes normalt samme dag.

2.2 Levering*
Sendes med Posten. Kunden modtager et sporbart kollinummer. Leveringstiden er normalt 2-4 hverdage. Kunden adviseres, når pakken kan hentes på udleveringsstedet. Modtageren skal identificere sig ved udleveringen.

3.3 Forsendelsens liggetid
Normalt ligger forsendelsen på udleveringsstedet i 14 dage. Sidste dag for afhentning er angivet på adviseringen. Hvis kunden vælger ikke at afhente sin forsendelse, returneres den til Svensk Kosttilskud. Kunden er da forpligtet til at betale de påløbne omkostninger, se afsnittet Uindløste forsendelser.

* Svensk Kosttilskud forbeholder sig ret til en længere leveringstid under omstændigheder, som vi ikke har kontrol over. For eksempel driftsfejl, forsinkelser i distributionsnettet, strejke, force majeure og andre uforudsete hændelser, som Svensk Kosttilskud ikke har kontrol over.

3. Advisering

3.1 Ordrebekræftelse
Efter afsluttet køb får kunden en ordrebekræftelse via mail. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke, at adresseoplysninger og bestillingens indhold er korrekt. Hvis ordrebekræftelsen ikke er modtaget senest 30 minutter efter afsluttet køb, bedes kunden kontakte Svensk Kosttilskuds kundeservice.

3.2 Leveringsadvisering
Når pakken er registreret og klar til levering, adviseres kunden pr. mail eller sms. Telefonnummer til sms-advisering oplyses ved kassen. Hvis kunden ikke har fået en advisering inden for 5 hverdage fra bestillingsdatoen, skal kunden straks kontakte Svensk Kosttilskud.

3.2.1 Postpakke
Kunden adviseres, når pakken kan hentes på udleveringsstedet. Modtageren skal identificere sig ved udleveringen.

3.2.2 Levering til dit hjem
Hvis pakken ikke kan leveres til kundens adresse, sendes den til nærmeste postkontor, hvorefter kunden adviseres. Modtageren skal være i stand til at identificere sig ved udleveringen.


4. Betalingsmåde

4.1 Betaling mod faktura
Kundens betalingsbetingelser er 14 dage fra den dato, hvor kundens pakke overleveres til posten. Der pålægges et fakturagebyr på 25 kr. Al fakturering foretages af Klarna AB. Ved udebliven betaling debiteres et rykkergebyr, som på nuværende tidspunkt er på 100,00 DKK og en morarente i henhold til gældende referensrente med et tillæg på 7,00 %. Ved spørgsmål vedrørende fakturaen skal kunden derfor henvende sig til Klarna på telefon: 69 91 88 80.

4.2 Betaling med betalings-/kreditkort
Betaling med kort, ingen ekstra afgift pålægges. Svensk Kosttilskud benytter sig af DIBS, Nordens største leverandør af betalingsløsninger. DIBS er PCI-certificeret af Visa og Mastercard. Al kommunikation er krypteret med 3d-secure for at opnå den højst mulige sikkerhed, hvilket betyder, at alle følsomme oplysninger er krypteret og ikke synlige for Svensk Kosttilskud eller uvedkommende.

5. Databeskyttelse

Vi behandler primært dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser på bedst mulig vis. Vores udgangspunkt er ikke at behandle flere personoplysninger, end det er nødvendigt til hvert enkelt formål, og vi stræber altid efter at bruge de mindst personfølsomme oplysninger som muligt.

Dine personoplysninger er nødvendige for at give dig en god service, information og opfølgning af køb. Vi kan også få brug for dine personoplysninger til at overholde gældende love og bestemmelser samt foretage kunde- og markedsanalyser.

Få mere at vide om, hvordan vi behandler personlige oplysninger i vores databeskyttelsepolitik.

6. Kundetryghed

6.1 Åbent køb og fortrydelsesret

Som kunde har du i henhold til loven altid 14 dages fortrydelsesret, fra du modtager varen, eller ved delleverancer på samme ordre fra du modtager den sidste del af bestillingen. Af sundheds- og hygiejnemæssige årsager gælder fortrydelsesretten dog kun, hvis forseglingen eller plomberingen på emballagen er intakt ved returnering af undertøj, strømper, fødevarer, kosttilskud, skønhedsprodukter, produkter beregnet til indtagelse eller lignende. Fortrydelsesretten gælder ligeledes ikke for produkter med kort eller udløbet datomærkning.

6.1.1 Sådan udnyttes fortrydelsesretten

For at kunne udnytte fortrydelsesretten skal kunden inden fristens udløb og før varerne sendes retur orientere Svenskt Kosttillskott. Returfragt betales af kunden. Varerne skal om muligt sendes tilbage i oprindelig stand og originalforpakning, og en kopi af følgesedlen eller fakturaen, hvori kunden tydeligt angiver, hvilke varer der returneres, skal vedlægges. Et fortrydelsesretsskemat kan også tilgås her. Hvis varen returneres i ændret stand som følge af, at kunden har håndteret varen i større omfang end det anses at være nødvendig for at fastslå dens egenskaber eller funktion, har Svenskt Kosttillskott ret til at foretage en prisreduktion i henhold til den værdiforringelse, produktet er blevet påført, hvilket fratrækkes det tilbagebetalte beløb til kunden. Hvis varer som ikke er dækket af fortrydelsesretten sendes til Svenskt Kosttillskott og derpå returneres til kunden, debiteres denne et beløb af 99 kr. Hvis kunden ikke henvender sig vedrørende en ny forsendelse inden 30 dage, bortalder fortrydelsesretten, og produktet kasseres. Betaling for returfragt må ikke være kontant ved levering eller pr. efterkrav. Hvis varerne ikke er Svenskt Kosttillskott i hænde seneste 14 dage efter en indsigelse, betragtes købet som accepteret af kunden.

6.1.2 Tilbagebetaling til kunden

Svenskt Kosttillskott tilbagebetaler købsprisen, eventuelt fratrukket et beløb for værdiforringelse i henhold til ovenstående, senest 14 dage efter modtagelsen af kundens krav om anvendelse af fortrydelsesretten, men tidligst efter at varen er kommet virksomheden i hænde eller kunden har fremlagt bevis for, at den er returneret. Tilbagebetaling foregår efter same betalingsmetode, som kunden anvendte ved købet, med mindre andet er aftalt. Hvis varen er betalt kontant ved leveringen, indsættes tilbagebetalingen på en af kunden angivet bankkonto i kundens navn, alternativt som tilgodehavende på næste bestilling.

6.2 Reklamation
Reklamation skal ske, så snart der opdages fejl. Hvis pakken er skadet, skal reklamationen straks ske til dit postkontor. Returnering må ikke ske i forbindelse med postopkrævning eller efterkrav. Kontakt Svensk Kosttilskud, inden du returnerer varerne. Ved en godkendt reklamation står Svensk Kosttilskud for fragt og returfragt. Retten til reklamation ophører i henhold til loven 3 år efter modtagelse af varen eller efter at udløbsdatoen er overskredet.

7. Købsbetingelser

7.1 Salg
Al salg sker via Svensk Kosttilskuds internetbutik.
Alle priser er angivet inklusive moms, 25%. For at handle hos Svensk Kosttilskud skal kunden være myndig eller have sine forældres tilladelse til at bestille. Kunder, som bestiller til en anden person og/eller leveringsadresse, er altid juridisk ansvarlige. Alle produktbilleder skal ses som illustrationer, og Svensk Kosttilskud kan ikke garantere, at de fremstilles præcist med hensyn til udseende og form.

7.2 Uindløste forsendelser
Hvis kunden ikke afhenter sin bestilling inden for den angivne liggetid, debiteres kunden for omkostninger, der vedrører returfragt til vores lager. Se afsnit 7.1 og kundens forpligtelse til at betale returfragt. Vores omkostninger til levering på pakker, der ikke blev hentet, er 195 DKK pr pakke. Disse omkostninger er fratrukket købsprisen, når beløbet tilbagebetales eller fakturan justeres. Kunder, der har valgt betalingsmåde faktura, får en opdateret faktura på 195 DKK sendt til sin e-mail.

7.3 Ny levering
Hvis kunden ønsker ny levering af en forsendelse, som er gået retur til Svensk Kosttilskud, debiteres 99 kr. Kontakt kundeservice vedrørende ny levering. I øjeblikket kan ny levering kun betales med betalings-/kreditkort.

7.4 Ansvar ved brug af kosttilskud
Overskrid ikke produktets doseringsforslag. Toleranceniveauet er individuelt. De produkter, der tilbydes, er kosttilskud og sælges ikke med forventning om at have nogen som helst medicinsk effekt, hele, helbrede, erstatte lægemidler eller en normal sund kost. Er du usikker, skal du rådføre dig med din læge inden anvendelsen.

7.5 Kreditoplysning
Svensk Kosttilskud har ret til at tage kreditoplysninger om kunden.

7.6 Ved mistanke om bedrageri
Ved mistanke om bedrageri eller tilsigtet bedrageri forbeholder vi os retten til at annullere din bestilling uden at give besked derom. Bedrageri, fx falske bestillinger, politianmeldes med øjeblikkelig virkning.

7.7 Cookies
Dette websted indeholder såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din computer, og som indeholder information. Der findes to typer cookies. Den ene type gemmer en fil permanent på din computer.

Den anden type cookies kaldes sessionscookies. I den tid, hvor du er inde og surfer på en side, sendes denne cookie mellem din computer og serveren for at kunne sammenkoble information som for eksempel, hvilket log-in du anvender. Sessionscookies lagres ikke permanent på din computer, men forsvinder, når du lukker din weblæser. Alle moderne weblæsere understøtter cookies. Din weblæser skal være konfigureret for at acceptere cookies, ellers vil webbutikken ikke fungere tilfredsstillende. Få mere at vide om i vores Cookiepolitik.

7.8 Køb
Ved registrering af gennemført bestilling har kunden gennemlæst og accepteret ovenstående betingelser. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre disse betingelser. Kunden har selv ansvaret for at holde sig ajour med ovenstående betingelser.

Sidst opdateret 2018-05-18